BROTHER HL-1211W BROTHER HL-1211W In Laser 20trang/phút, 2400 x 600 dpi, 32MB, USB 2.0, khay giấy 150 trang. Sử dụng mực in TN-1010