Trong khi vẫn còn có rất nhiều các thiết bị 2-trong-1 mà làm hai nhiệm vụ như một máy tính xách tay và một máy tính bảng hoặc máy tính…
Continue Reading